คู่ค้าทางธุรกิจ

สร้างมิตรภาพที่ดีต่อสังคมไทย

การดำเนินธุรกิจของเชฟรอนมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และสร้างขีดความสามารถให้กับคู่ค้าภายในประเทศ ด้วยการลงทุนทางธุรกิจกับคู่ค้าและบริษัทผู้รับเหมาในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของเราทั่วโลก โดยเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยในการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นไปอย่างเป็นธรรม และสมเหตุผล ทั้งยังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าและบริษัทผู้รับเหมาในประเทศได้รับประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นจริง

ทั้งนี้ งานในอ่าวไทยกว่าร้อยละ 50 ของเชฟรอน ดำเนินงานโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ สัญญาต่างๆ ช่วยให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในภาคธุรกิจ และช่วยสร้างงานเป็นจำนวนมาก ทั่วประเทศไทย

ลงทะเบียนร่วมเป็นคู่ค้าของเรา

คุณสมบัติของคู่ค้าที่เชฟรอนให้ความสำคัญ เมื่อมองหาแหล่งสินค้าและบริการคุณภาพสูงมีดังต่อไปนี้ 

  • ประวัติด้านความปลอดภัยที่เป็นเลิศ
  • ความคุ้มค่า
  • ความมั่นคงทางการเงิน 
  • มีราคาที่แข่งขันได้ 
  • การให้ความสำคัญกับลูกค้า
  • มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
OEMS
การจัดการด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้รับเหมา (CHESM) 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน พนักงานของบริษัทผู้รับเหมาและพนักงานของเชฟรอนสามารถบรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานระดับโลกได้ด้วยวัฒนธรรมขององค์กร

อ่านต่อที่นี่