ร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา

 

เชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ หัวใจสำคัญในการดำเนินงานเหล่านี้ คือการมีเครือข่ายของคู่ค้าทางธุรกิจที่คำนึงถึงชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ 

โปรดทราบว่าการกรอกและส่งแบบฟอร์มข้างล่างนี้ มิได้หมายถึงบริษัทฯ จะเสนองานให้ หรือองค์กรของท่านจะอยู่ในรายชื่อที่บริษัทฯ จะร้องขอข้อเสนอของท่าน

หากท่านมีความสนใจที่จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติด้านล่าง