ร่วมงานกับเรา

เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานกับเรา โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://careers.chevron.com