โครงการ bridges

ส่งต่อประสบการณ์ เพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดหาพลังงานของประเทศ

 โครงการ bridges
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้อดีตพนักงานและพนักงานเกษียณอายุของบริษัทฯ ที่มีความสนใจ สามารถสมัครกลับเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งงานที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ bridges

เพื่อเปิดโอกาสให้อดีตพนักงานและพนักงานที่เกษียณอายุของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนประสบการณ์การทำงานกับองค์กร แจ้งความประสงค์ที่จะถูกพิจารณากลับเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นลักษณะของงานโครงการที่มีเวลาเริ่มต้นและจบโครงการที่แน่นอน

รายละเอียดโครงการ

คุณสมบัติ
เป็นอดีตพนักงานหรือพนักงานเกษียณอายุของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทฯ แล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคัดเลือกโครงการ bridges

  1. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ https://alumni.chevron.com/ และกรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนที่ Register for Chevron Alumni
  2. เมื่อบริษัทฯ มีตำแหน่งงานที่สามารถพิจารณาจากผู้ลงทะเบียนในฐานข้อมูล Chevron Alumni บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากฐานข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  3. บริษัทฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการคัดสรรเบื้องต้นเท่านั้น

สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการได้ที่ เว็บไซต์ http://alumni.chevron.com/ 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ THHRSSRecruitment@chevron.com 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-5555 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานกรุงเทพฯ

อนึ่ง บริษัท เชฟรอนฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้สมัคร
ทุกคน

บริษัท เชฟรอนฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement