ข่าวประชาสัมพันธ์ เชฟรอนจับมือ SPRC ส่งพลังสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมา บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าได้อุทิศตนทำงานอย่างไม่ย่อท้อเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ เพื่อส่งพลังสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC จึงได้เชิญชวนพนักงานบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมสมทบทุนเพิ่มจากยอดบริจาคของพนักงาน รวมมูลค่าการบริจาคเกือบ 1.7 ล้านบาท ผ่านโครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” และ “SPRC สุขคูณ 2...สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เชฟรอนประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 433,050 บาท ให้กับมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขณะที่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ “SPRC สุขคูณ 2...สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”  จำนวนทั้งสิ้น 1,170,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง ในจังหวัดระยอง เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านหน้าและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การดำเนินโครงการเพื่อสังคมของเชฟรอนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยเชฟรอนประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง มาตั้งแต่ปี 2558 ให้พนักงานร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มียอดเงินบริจาคถึง 433,050 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ เพื่อรับมือวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับมือวิกฤตโควิด-19 ภายใต้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท และยังอยู่ในระหว่างจัดหาการสนับสนุนและแสวงหาโอกาสในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้ประเทศไทยและคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน” 

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ SPRC สุขคูณ 2 สุขแห่งการให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม  นับเป็นโครงการที่ดี ที่ครอบครัว SPRC ได้ส่งต่อความห่วงใยผ่านการมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์บริการด้านการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ นับเป็นอีกเรื่องที่ทำให้เรามั่นใจว่า SPRC สามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคนในครอบครัวใหญ่ของเรา ซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานและผู้รับเหมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและผู้คนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย  โดยตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น SPRC ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลหลากหลายแห่งในเขตภาคตะวันออก รวมถึงการดูแลพี่น้องชุมชนรอบรั้วของเรา ซึ่งมียอดรวมบริจาคแล้วกว่า 8 ล้านบาท SPRC ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแล ห่วงใย ใส่ใจ คนในครอบครัวของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราทุกคนจะปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี  ผมยินดีและภูมิใจที่ครอบครัว SPRC ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความสุขคูณสองนี้”