ข่าวประชาสัมพันธ์ “เทคนิคนำส่วนบนแท่นผลิตมาใช้ประโยชน์ใหม่” จากเชฟรอน คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปี 2562

นายโรนัลด์ เทย์ (ซ้ายสุด) ประธานสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการนวัตกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปี พ.ศ. 2562 (SPE Thailand E&P Awards 2019) แก่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำทีมโดย นายโกวิทย์ สมิงแก้ว (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าทีม Asset Retirement - Inventory & Planning ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการนวัตกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562 (SPE Thailand E&P Awards 2019) จัดโดยสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำภารกิจจัดหาพลังงานในอ่าวไทย ด้วยบุคลากร เทคโนโลยี มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับโลก


ทีมวิศวกรปิโตรเลียมจากเชฟรอนประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ ”ก้าวสำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนสำหรับการติดตั้งแท่นผลิตปิโตรเลียม” (The Journey of Step Change in CTEP Well Factory) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนอย่างคุ้มค่า ด้วยการพัฒนาเทคนิคการนำส่วนบนของแท่นผลิตมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Topside Reuse) ช่วยลดต้นทุนติดตั้งแท่นผลิตปิโตรเลียมใหม่ นอกจากนั้น ความสำเร็จของโครงการนี้ ยังส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้กับแหล่งผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ เพื่อรักษากำลังการผลิตในการจัดส่งพลังงานให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ทีมจากเชฟรอนประเทศไทยยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE Honorable Award) จาก “โครงการบริหารจัดการกากตะกอนจากเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมทานตะวันแบบองค์รวม” (Tantawan sludge management – holistic approach introducing new practices) รวมคว้าทั้งสิ้น 2 รางวัล จากโครงการที่เข้าร่วมประกวด 17 โครงการ 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “เชฟรอนภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญ อย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ให้ทุนการศึกษาและจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพต่างๆ รวมถึงจัดโครงการประกวดในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการพัฒนา ‘พลังคน’ ให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านปิโตรเลียม เพื่อจัดหาพลังงานด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง”

“เชฟรอนเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และยินดีกับทีมงานและบุคลากรของเราทุกคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อจัดหาพลังงานด้วยความปลอดภัยให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ (แถวบน ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน คว้า 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศโครงการนวัตกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปี พ.ศ. 2562 (SPE Thailand E&P Awards 2019) และรางวัลยอดเยี่ยมสาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE Honorable Award) จัดโดยสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย