เชฟรอนได้รับรางวัล Silver Award จากเวที Thailand Kaizen Award 2019

Thailand Kaizen Award

กรุงเทพฯ – 30 สิงหาคม 2562 – เมื่อเร็วๆ นี้ เชฟรอนประเทศไทยได้รับรางวัล Sliver Award ประเภท Service Kaizen ในการประกวด Thailand Kaizen Award ประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ห้องแกรนด์ฮอลล ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ทีมของเชฟรอนจากแผนก Logistics Decision Support Center ได้รับรางวัล Sliver Award จาก “โครงงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรือขนส่งผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาตามแนวทางไคเซ็น (Kaizen) ด้วยหลักการเลิก ลด และเปลี่ยน มาบริหารจัดการเรือขนส่งผู้โดยสาร โดยนำข้อมูลการทำงานของเรือและเครื่องยนต์มาวิเคราะห์เพื่อมองหาโอกาสในการลดชั่วโมงการทำงานของเรือและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงต้นทุนค่าเช่าเรือ ด้วยความมุ่งหวังให้เรือโดยสารขนส่งพนักงานถูกใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพสุงสุด จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้สามารถลดจำนวนเรือจาก 24 ลำ เป็น 17 ลำในปี 2561 พร้อมกับลดน้ำมันเชื้อเพลิงได้กว่า 25% หรือคิดเป็นเงินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี 

คุณปัณวรรธน์ นิลกิจศรานนท์ ผู้จัดการแผนกหน่วยธุรกิจพื้นฐานและการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และคุณสุวิทย์ เจ้หนูด้วง เจ้าหน้าที่ฝ่ายมารีนโลจิสติกส์ ได้เป็นตัวแทนทีมรับรางวัล นอกจากนั้น ปีนี้ยังมีอีก 1 โครงการ ที่ได้ผ่านเข้ารอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฎิบัติงานจริง และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการไคเซ็น รวมถึงผู้บริหารของเชฟรอนคือ “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการก่อสร้าง (FECON)

ปีนี้เป็นปีแรกที่เชฟรอนประเทศไทยได้ร่วมส่งประกวด 2 โครงการ โดยมีผู้ร่วมส่งประกวดทั้งสิ้น 364 โครงการจาก 122 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย  ไคเซ็นได้แบ่งประเภทการนำเสนอผลงานเป็น 6 ประเภทได้แก่ Automation Kaizen, Karakuri Kaizen, Project Kaizen, Genba Kaizen, Service Kaizen และ Kaizen for Innovation โดยสองโครงการที่เชฟรอนส่งเข้าประกวดอยู่ในประเภทของ Service Kaizen ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบ หรือการทำงานของหน่วยงานบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

โครงการประกวดดังกล่าวสอดคล้องกับ Performance Improvement Program ของเชฟรอนที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้เชฟรอนเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน