เชฟรอนร่วมมือภาครัฐยกระดับการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

เชฟรอนจับมือภาครัฐจัดการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ กรณีเกิดน้ำมันรั่วไหล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ กรณีน้ำมันรั่วไหล ประจำปี 2561 ณ สำนักงานกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน

การฝึกซ้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยทั้งต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในการปฏิบัติตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดน้ำมันรั่วไหล เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนแผนการปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  

สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้นำทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดน้ำมันรั่วไหลขนาดใหญ่มาเข้าร่วมฝึกซ้อม และถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนั้น ยังมีการนำเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย รวมถึงระบบ Incident Command System (ICS) ซึ่งเป็นระบบการบัญชาการเหตุการณ์เพื่อจัดการภัยพิบัติระดับมาตรฐานโลก ที่เชฟรอนนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นรายแรกของประเทศ ผ่านการจำลองสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลที่ยกระดับสู่แผนปฏิบัติการป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที