ผลิตภัณฑ์สากลของเชฟรอนในประเทศไทย

City skyline with labels for Caltex: Havoline, Caltex: Delo, Caltex: Techron

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรือชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานว่า 70 ปี

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงหลากหลาย ทั้งคาลเท็กซ์ ฮาโวลีน และเดโล่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้าทั่วไป ลูกค้าเชิงพาณิชย์ และลูกค้าอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้สั่งสมมาอันยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับพรีเมียมเพื่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โปรแกรม “Caltex Business Solutions” จึงสามารถให้คำปรึกษาทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่เหมาะสม และเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุน และบรรลุผลการดำเนินงานด้านธุรกิจระดับโลก

ซัพพลายเชน(supply chain) ของน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดของศูนย์กลางการผลิตและส่งออกน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีของเชฟรอน รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ในกว่า 20 ประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ฯลฯ

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2567 การขายธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เสร็จสิ้นลง ปัจจุบัน ธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ในประเทศไทยยังคงดำเนินการต่อไปโดยบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อคาลเท็กซ์ในประเทศไทย ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์และธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ที่ www.sprc.co.th.