ธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรือชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 และได้ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยทั้งลูกค้าสถานีบริการน้ำมันและลูกค้าเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” มากว่า 70 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด อาทิ น้ำมันดีเซลเกรดธรรมดาและเกรดพรีเมียม น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงหลากหลายชนิด ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ฮาโวลีน และน้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์เดโล่ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด มีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” กว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย และมีหน่วยงานด้านธุรกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ค้าส่งมากกว่า 200 ราย ในภาคส่วนธุรกิจการพาณิชย์ อุตสาหกรรม ยานยนต์ และพาณิชย์นาวี ตลอดจนส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานการตลาดและการจัดจำหน่ายบัตรเติมน้ำมัน ยังจัดจำหน่ายบัตรเติมน้ำมัน (สตาร์การ์ด) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมน้ำมัน  ส่งเสริมความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีระบบขนส่งของตัวเองและผู้ให้บริการด้านขนส่ง นอกจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว บริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย (asphalt) แก่ลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในเจ็ดของศูนย์ผลิตเพื่อการส่งออกน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ มากกว่า 20 ประเทศ อันรวมถึงมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและประเทศไทย  บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่ายน้ำมันอากาศยานทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองให้แก่สายการบินไทยและสายการบินระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยดำเนินการผ่านบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด มีสำนักงานแห่งใหญ่ในประเทศไทยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้บริหารคลังน้ำมันร่วมอีก 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา