ธุรกิจของเชฟรอนในประเทศไทย

ในประเทศไทย เชฟรอนได้ดำเนินภารกิจการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย รวมถึงการผลิตเชื้อเพลิงและการขายปลีกภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา