ข่าวประชาสัมพันธ์ เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบเงินบริจาคแก่ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการ "Chevron Humankind"

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน เดินหน้าสานต่อโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 9 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ นาวาเอกหญิง ครองใจ กาศเจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล 2 เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน เดินหน้าสานต่อโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 9 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ นาวาเอกหญิง ครองใจ กาศเจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล 2 เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พร้อมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็น รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการหรืออาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง


ทั้งนี้ โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการดำเนินโครงการฯ เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนนี้รวมทั้งสิ้น 2,700,000 บาท