ข่าวประชาสัมพันธ์ เชฟรอนร่วมสนับสนุนภารกิจสู้วิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวิกฤตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับวิกฤตนี้

โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ชุด PPE อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Powered Air Purifying Respirators: PAPR) เจลแอลกอฮอล์ รวมเป็นงบประมาณกว่า 4,143,550 บาท  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐ 33 แห่ง ในจังหวัดต่างๆ อาทิ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งอุทิศตนเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ นอกจากนี้ เชฟรอนกำลังจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วไทยเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ต่อไป

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ เชฟรอนยังได้จัดกิจกรรม Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณ 3 โดยเชิญชวนให้พนักงานบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิ 4 แห่ง ได้แก่มูลนิธิรามาธิบดี ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งทุกยอดเงินที่พนักงานบริจาค บริษัทฯ จะสมทบทุนเงินบริจาคเพิ่มให้รวมเป็นสามเท่า ซึ่งโครงการนี้สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้เป็นจำนวนกว่า 5 ล้านบาท

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดจะยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยและคนไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ควบคู่กับภารกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศซึ่งดำเนินมากว่า 4 ทศวรรษ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช