เอกสารเผยแพร่

2019 annual report

รายงานประจำปี 2563

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลด PDF

2020-corporate-sustainability-report-cover

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประจำปี 2563

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลด PDF

เอกสารเพิ่มเติมจาก

รายงานประจำปี 2563

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ดาวน์โหลด PDF

เอกสารข้อมูลทั่วไป

Fact Sheet

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

เชฟรอนกับการเติบโต  ของเศรษฐกิจไทย

เชฟรอนกับการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย 

ดาวน์โหลด PDF

ถาม-ตอบยอดฮิต

ถาม-ตอบยอดฮิต

จากการสารวจและผลิตปิโตรเลียม

ในประเทศไทย

ดาวน์โหลด PDF