แผนผังองค์กร

เรามุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง

แบรด มิดเดิลตัน

แบรด มิดเดิลตัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประวัติ

 

ไพโรจน์ กวียานันท์

ไพโรจน์ กวียานันท์

ประธานกรรมการบริหาร 

ประวัติ

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง

ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ

เดฟ ดอว์สัน

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต

อาทิตย์ กริชพิพรรธ

อาทิตย์ กริชพิพรรธ

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

วาสนา ศิริวัลลภ

วาสนา ศิริวัลลภ

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

สุวรรณ อรุณวิวัฒน์

สุวรรณ อรุณวิวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายวางแแผนยุทธศาสตร์และการพาณิชย์

อนวัช โสภาพงศ์

อนวัช โสภาพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

บุษบา มาพบพันธ์

บุษบา มาพบพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นาธาน โคป

นาธาน โคป

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน