ประวัติการดำเนินงาน

เส้นทางสู่ความสำเร็จของเราตั้งแต่วันเริ่มต้นบุกเบิก จนถึงปัจจุบัน และมุ่งสู่อนาคต

เชฟรอนเป็นบริษัทน้ำมันแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2505 โดยสิบเอ็ดปีต่อมา เชฟรอนได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์อีกทศวรรษให้หลัง
การสำรวจในช่วงบุกเบิก

 

 

พ.ศ. 2505 l บริษัทยูเนียนออยล์ (ภายหลังชื่อว่า บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด และเปลี่ยนมาเป็นบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด) เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมบริเวณที่ราบสูงโคราช  

พ.ศ. 2511 l ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมแปลงหมายเลข 12 และ 13 ในอ่าวไทย

ค้นพบก๊าซธรรมชาติแห่งแรก

พ.ศ. 2516 l ค้นพบก๊าซธรรมชาติในหลุมสำรวจ 12-1 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า โครงสร้างทางธรณีวิทยา “เอ” ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นหลุมแรกในอ่าวไทย

พ.ศ. 2521 l ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับแรก ต่อมาได้ตั้งชื่อแหล่งดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่า “เอราวัณ” ซึ่งเป็นช้างสามเศียรอันเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 

ปตท. เปิดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ยาว 425 กม. (ท่อส่งก๊าซฯ ในทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ณ เวลานั้น) เพื่อเชื่อมระหว่างแหล่งเอราวัณไปยังจังหวัดระยอง
 

ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับแรก

พ.ศ. 2523 l ก่อตั้งศูนย์เศรษฐพัฒน์ ที่มีหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรของเชฟรอนในหลายด้าน ได้แก่ด้านเทคโนโลยี ความเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

พ.ศ. 2524 l การผลิตที่แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม ด้วยปริมาณ 35 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 การผลิตที่แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2533 l สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังสำนักงานในกรุงเทพฯ และทอดพระเนตรกิจการด้านการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จากนั้นได้มีการติดตั้งสถานีเรดาร์สำรวจอากาศนอกชายฝั่งที่แหล่งก๊าซสตูล

 

 

พ.ศ. 2534 l ได้รับสัมปทานการสำรวจปิโตรเลียมแปลง B8/32

พ.ศ. 2537 l ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยจากนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย 

พ.ศ. 2540 l ติดตั้งแท่นผลิตก๊าซ 3 ขาสองแท่นแรกที่แห่ลงปลาแดงและฟูนาน

ติดตั้งแท่นผลิตก๊าซ 3 ขาสองแท่นแรก

พ.ศ. 2541 l เซ็นสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวฉบับใหม่กับ ปตท. 

พ.ศ. 2542 l คิดค้นเทคโนโลยีการขุดเจาะหลุมก๊าซตามแนวนอนเป็นครั้งแรกในอ่าวไทย

คิดค้นเทคโนโลยีการขุดเจาะหลุมก๊าซตามแนวนอนเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2544 l ประสบผลสำเร็จในการขุดเจาะหลุมน้ำมันในแนวนอน (horizontal monobore oil well) หลุมแรกในอ่าวไทย 

พ.ศ. 2545 l ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 

พ.ศ. 2546 l ได้รับสัมปทานการสำรวจปิโตรเลียมแปลง G4/43 และ 9A

 

 

พ.ศ. 2548 l ควบรวมกิจการระหว่างยูโนแคลคอร์ปอเรชันกับเชฟรอนคอร์ปอเรชัน และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด เป็น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

พ.ศ. 2550 l ได้รับการต่ออายุสัมปทานในแปลง 10-13 จนถึง พ.ศ. 2565 และยังได้รับสัมปทานแปลงใหม่คือ G4/50, G7/50, และ G8/50 อีกด้วย

พ.ศ. 2553 l ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวครบ 300 ล้านบาร์เรล 

พ.ศ. 2554 l ฉลองครบรอบ 30 ปี เอราวัณ แหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในอ่าวไทย ต่อมาในปีนั้น เปิดศูนย์ขนส่งทางอากาศแห่งใหม่ของเชฟรอน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ฉลองครบรอบ 30 ปี เอราวัณ

พ.ศ. 2555 l ฉลองครบรอบ 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 l ผลิตก๊าซครบ 12 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 

พ.ศ. 2558 l ผลิตน้ำมันดิบครบ 400 ล้านบาร์เรล