รู้จักเชฟรอนประเทศไทย

แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง

ความเป็นมาของบริษัท

เชฟรอนเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานระดับโลก ที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ด้วยระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

เชฟรอนเป็นเอกชนรายแรกที่ค้นพบและสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทยเมื่อกว่า 40 ปี ก่อน โดยในปี พ.ศ. 2524 เชฟรอนเริ่มต้นการผลิตที่แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ หลังจากประสบความสำเร็จค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในอ่าวไทยเมื่อแปดปีก่อนหน้านั้น นับจากนั้นเป็นต้นมา ก๊าซธรรมชาติได้กลายมาเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศ และยังนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศอีกด้วย

การดำเนินงานของเรา

ปัจจัยสำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติในทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าโครงการหรือเป้าหมายการทำงานนั้นจะเป็นอะไร คือความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามวิถีทางของเชฟรอน ซึงสะท้อนถึงความเป็นมาของบริษัท การทำธุรกิจ ปรัชญาในการดำเนินงาน และเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต โดยหัวใจสำคัญในวิถีทางของเชฟรอนคือ วิสัยทัศน์ของเรา ที่มุ่งมั่นเป็นบริษัทพลังงานระดับโลกหนึ่งเดียวที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดทั้งในด้านบุคลากร การเป็นพันธมิตร และผลการดำเนินงาน