เชฟรอนพาสื่อเยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อสังคมในสงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะภาคเอกชน ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจในจังหวัดมากว่า 4 ทศวรรษ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ดีกับชาวสงขลา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวสงขลาอย่างต่อเนื่อง 

5aAe-0or12aA

เชฟรอนรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนกระบวนการสุขเป็น ในงานสัมมนา “สุขเป็น: จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการสุขเป็น จาก นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในงานสัมมนาวิชาการ “สุขเป็น: จิตวิทยาเชิงบวกในชุมชนโดยกลไกชุมชน”    

27aAe-0or0aA

เชฟรอน เปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาพลังคนในโลกยุค AI ในงาน 4th Integrated STEM Leadership Summit in Asia

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาสะเต็มสู่ตลาดแรงงานโลกในอนาคต ในงาน 4th Integrated STEM Leadership Summit in Asia ภายใต้หัวข้อ “Navigating the AI Revolution: Equipping Asia’s Workforce and Learners for the Future” จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับภาคีภาคเอกชนและภาคการศึกษา 

27aAe-0or49aA

เชฟรอนรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 

4aAe-0or0aA

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลเกาะพะงัน

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทร่วมทุนแปลงสำรวจหมายเลข B8/32 อันประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังโสภณ จำกัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) จำกัด มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 1 คัน มูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท

20aAe-0or0aA

กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน เดินหน้าสานต่อโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 9 

5aAe-0or0aA

เชฟรอนบุกเบิกเทคนิคการนำแท่นหลุมผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รายแรกในอ่าวไทย

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์รายแรกในอ่าวไทยเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว  จนในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคของการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมที่ไม่ใช้ประโยชน์ต่อ  เชฟรอนยังคงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญระดับโลกพร้อมทั้งประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินงานในประเทศ มาสนับสนุนกิจกรรมการรื้อถอนในอ่าวไทยให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการริเริ่มโครงการ “การรื้อถอนส่วนบนของแท่นหลุมผลิตมาใช้ประโยชน์ใหม่” หรือที่เรียกว่า “Topside Reuse” ครั้งแรกในอ่าวไทย 

20aAe-0or0aA

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก พร้อมปูทางสู่อนาคตประเทศ

“เมื่อพูดถึงสะเต็มศึกษา หลายคนอาจมองว่าเป็นศาสตร์ที่จำกัดเฉพาะสำหรับสายวิทย์เท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่โครงการ Chevron Enjoy Science ได้ทำมาตลอด 8 ปี คือการปลูกฝังแนวคิดใหม่ สร้างจุดเชื่อมโยงให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ทุกสายอาชีพไม่ว่าจะศาสตร์หรือศิลป์ เพื่อติดอาวุธให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติของการศึกษา ได้สานต่อชุดความรู้เพื่อก้าวนำโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในวันนี้เมื่อโครงการเดินทางมาถึงบทสรุป จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สู่ก้าวถัดไปที่สำคัญของการนำบทเรียนที่ได้สั่งสมมาตลอด 8 ปี มาขยายผลสู่โมเดลในระดับประเทศและภูมิภาคของเรา” คำกล่าวของ ดร. กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED บนเวทีแลกเปลี่ยน STEM Synergy for Transforming the Future of Education 

31aAe-0or0aA

จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล

เสียงคลื่นที่กระทบกับเรือเป็นระลอก สะท้อนถึงระยะทางที่ไกลออกจากชายฝั่งไกลขึ้นทุกเมื่อ โดยเรือที่ลำเลียงเยาวชนนับสิบท่องทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ได้แล่นสู่มหาสมุทรพร้อมกับความตื่นเต้นของเด็กๆ และความหวังของวงการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรือดังกล่าวจะแล่นออกไปพร้อมภารกิจมากมาย แต่ภารกิจในครั้งนี้แตกต่างออกไป และเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่สร้าง “คลื่นลูกใหม่” แห่งวงการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างแท้จริง

24aAe-0or0aA

เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ในงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education เปิดแนวทางสานต่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาอย่างยั่งยืน

ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education จัดขึ้นโดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อแถลงผลสำเร็จตลอด 8 ปีของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

22aAe-0or0aA