ลงนาม PSC แปลงปิโตรเลียมในอ่าวไทย สร้างความมั่นคงพลังงานระยะยาว

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับบริษัทผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ครั้งที่ 24 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต จำนวน 3 แปลง รวมขนาดพื้นที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร หลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้มีการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่มาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว  และเนื่องจากพื้นที่แปลงสำรวจดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เคยได้รับการอนุมัติพื้นที่ผลิตไปแล้ว และอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสำรวจพบปิโตรเลียมเพิ่มเติม ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว 

31 พฤษภาคม 2566

เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง มุ่งขยายผลโครงการ Chevron Enjoy Science ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

หากพูดถึงโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม  อย่างเต็มรูปแบบและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ริเริ่มโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ถือเป็นต้นแบบของโครงการ ‘รัฐร่วมเอกชน’ ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถของประเทศผ่านสะเต็มศึกษา ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1,120 ล้านบาท พร้อมเป้าหมายในการสร้างรากฐานสำคัญเพื่อพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่เชฟรอนและพันธมิตรได้พาโครงการฯ สำเร็จลุล่วงมาตลอด 8 ปี โดยภายในงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023 ที่ SEAMEO STEM-ED ได้จัดขึ้นด้วยการสนับสนุนหลักจากเชฟรอน ถือเป็นเวทีสรุปผลความสำเร็จสำคัญของโครงการฯ พร้อมเปิดแนวทางสานต่อสะเต็มศึกษาทั้งระดับประเทศและภูมิภาคให้ก้าวเดินต่อไป 

10 มีนาคม 2566

“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม

จากความเชื่อมั่นใน “พลังคน” ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ต่อยอดสู่ “พลังความร่วมมือ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมในทุกย่างก้าว รวมพลังคนไทยร่วมเดิน-วิ่งการกุศลผ่านกิจกรรม “เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) นำเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท จากการลงทะเบียนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมสมทบเพิ่มอีก 7 เท่า มอบแก่ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม 

19 ธันวาคม 2565

60 ปี เชฟรอนประเทศไทย กับภารกิจจัดหาพลังงานที่สะอาดขึ้น เสริมแกร่งความมั่นคงพลังงานไทย

“60 ปี” ถือเป็นระยะเวลาที่นานพอจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของช่วงเวลาประวัติศาสตร์มากมายที่เกิดขึ้น หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 60 ปีก่อนในยุคที่อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย คงนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นการเติบโตของวงการพลังงานไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิก จนถึงวันนี้ที่ประเทศไทยสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้ โดยตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ไม่เพียงแต่เป็น “ผู้เห็น” การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในแต่ละยุคสมัยเท่านั้น แต่มีบทบาทสำคัญในฐานะ “ผู้อยู่เบื้องหลัง” การวางรากฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2565

สอวช. – คุรุสภา – SEAMEO STEM-ED – เชฟรอน ผนึกกำลัง 10 มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ STEP ปลดล็อกยกระดับการผลิตครูมืออาชีพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) – คุรุสภา – ศูนย์ SEAMEO STEM-ED – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมเปิดโครงการ Strengthening Teacher Education Program (STEP) ตั้งเป้าเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแล้ว จำนวน 10 แห่ง  

31 ตุลาคม 2565

เชฟรอนประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานฉลองการครบรอบ 60 ปี “Delivering Future Together” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เฉลิมฉลองวาระสำคัญในการดำเนินพันธกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย พร้อมแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังคนและพลังความร่วมมือที่ทำให้เชฟรอนเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานตอบสนองความต้องการของประเทศ อีกทั้งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรมากมาย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเชฟรอนในก้าวเดินสู่ปีที่ 60  

6 ตุลาคม 2565

เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมความแกร่งโมเดลการศึกษา STEM Career Academies ยกระดับ Smart Agriculture สู่อุตสาหกรรมระดับโลก

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED), กลุ่มมิตรผล และกระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้าปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ “STEM Career Academies” ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ (Smart Farmer) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2565

บทพิสูจน์ปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย

การพัฒนาแหล่งปะการังเทียมใต้ทะเลของประเทศไทยเริ่มดำเนินมามากกว่า 20 ปี สามารถสร้างระบบนิเวศปะการังแห่งใหม่ในหลายพื้นที่ ด้วยรูปแบบของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำปะการังเทียมในปัจจุบันมีความหลากหลายและสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง รวมถึงการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเพื่อการจัดวางเป็นปะการังเทียม (Rigs-to-Reefs) ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยได้จัดวางบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแห่งแรก  

25 พฤษภาคม 2565

เชฟรอนพร้อมส่งมอบแหล่งเอราวัณด้วยความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบ และได้ลงนามข้อตกลง 4 ฉบับ กับ ปตท.สผ. อีดี

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกาศความพร้อมในการส่งมอบแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณด้วยความปลอดภัยในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบ (Transfer Support Center) เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปด้วยความปลอดภัยและราบรื่น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี ในการลงนามข้อตกลงการโอนและแก้ไขสัญญาเช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียมเอราวัณ 2 (Deed of Novation and Amendment of Erawan 2 Floating Storage and Offloading Vessel [E2FSO] Bareboat Charterparty) ข้อตกลงในการใช้เรือกักเก็บปิโตรเลียมปัตตานี ในพื้นที่โครงการ G1/61 (Pattani Floating Storage and Offloading Vessel [PFSO] G1/61 Access and Service Agreement) ข้อตกลงการใช้สิ่งติดตั้งร่วมกัน (Joint Utilization Facilities Agreement หรือ JUFA) และ ข้อตกลงในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Support Agreement)

21 เมษายน 2565

“ตามรอยพ่อฯ” แจงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตลอด 9 ปี สร้างการรับรู้ดีเกินคาด ก่อให้เกิดการตื่นตัวทุกวงการ ย้ำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้วิกฤตได้อย่างยั่งยืน

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” (ตามรอยพ่อฯ) จัดงานสรุปผลความสำเร็จหลังดำเนินงานมาครบ 9 ปี โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2564 และมีผลการดำเนินงานดีเกินคาด ทั้งด้านการสร้างคนมีใจ เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามเป้าหมาย และกิจกรรมเอามื้อสามัคคีหรือการลงแขกในพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก ทำให้แนวคิดในการนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปลงมือปฏิบัติแผ่ขยายแตกตัวไปทั่วทั้ง 22 ลุ่มน้ำในประเทศ เกิดการรับรู้และกระแสความตื่นตัวที่ทำให้ทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาขับเคลื่อนพร้อมกัน รวมถึงเกิดแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนเชิงนโยบาย  

30 มีนาคม 2565