เชฟรอนบุกเบิกเทคนิคการนำแท่นหลุมผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รายแรกในอ่าวไทย

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์รายแรกในอ่าวไทยเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว  จนในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคของการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมที่ไม่ใช้ประโยชน์ต่อ  เชฟรอนยังคงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญระดับโลกพร้อมทั้งประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินงานในประเทศ มาสนับสนุนกิจกรรมการรื้อถอนในอ่าวไทยให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการริเริ่มโครงการ “การรื้อถอนส่วนบนของแท่นหลุมผลิตมาใช้ประโยชน์ใหม่” หรือที่เรียกว่า “Topside Reuse” ครั้งแรกในอ่าวไทย 

20 กุมภาพันธ์ 2567

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก พร้อมปูทางสู่อนาคตประเทศ

“เมื่อพูดถึงสะเต็มศึกษา หลายคนอาจมองว่าเป็นศาสตร์ที่จำกัดเฉพาะสำหรับสายวิทย์เท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่โครงการ Chevron Enjoy Science ได้ทำมาตลอด 8 ปี คือการปลูกฝังแนวคิดใหม่ สร้างจุดเชื่อมโยงให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ทุกสายอาชีพไม่ว่าจะศาสตร์หรือศิลป์ เพื่อติดอาวุธให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติของการศึกษา ได้สานต่อชุดความรู้เพื่อก้าวนำโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในวันนี้เมื่อโครงการเดินทางมาถึงบทสรุป จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่สู่ก้าวถัดไปที่สำคัญของการนำบทเรียนที่ได้สั่งสมมาตลอด 8 ปี มาขยายผลสู่โมเดลในระดับประเทศและภูมิภาคของเรา” คำกล่าวของ ดร. กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED บนเวทีแลกเปลี่ยน STEM Synergy for Transforming the Future of Education 

31 มกราคม 2567

จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล

เสียงคลื่นที่กระทบกับเรือเป็นระลอก สะท้อนถึงระยะทางที่ไกลออกจากชายฝั่งไกลขึ้นทุกเมื่อ โดยเรือที่ลำเลียงเยาวชนนับสิบท่องทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ ได้แล่นสู่มหาสมุทรพร้อมกับความตื่นเต้นของเด็กๆ และความหวังของวงการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรือดังกล่าวจะแล่นออกไปพร้อมภารกิจมากมาย แต่ภารกิจในครั้งนี้แตกต่างออกไป และเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่สร้าง “คลื่นลูกใหม่” แห่งวงการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างแท้จริง

24 มกราคม 2567

เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ในงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education เปิดแนวทางสานต่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาอย่างยั่งยืน

ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education จัดขึ้นโดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อแถลงผลสำเร็จตลอด 8 ปีของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

22 มกราคม 2567

เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรม Saturday School Run 2023 ฉลองครบ 9 ปี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์สู่ก้าวที่แข็งแกร่งของการศึกษาไทย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Saturday School Run 2023 เสาร์นี้วิ่งเพื่อน้อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) ร่วมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค และนายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ และนางสาวกุลนันท์ พันธ์อนุกูล กรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยตัวแทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน  

12 ธันวาคม 2566

เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์) ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2566” (AMCHAM Corporate Social Impact Award ใน “ระดับแพลตินัม” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน 

27 พฤศจิกายน 2566

เชฟรอนมอบคอมพิวเตอร์ 200 เครื่อง แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สนับสนุนโครงการคอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด ของกรุงเทพมหานคร

เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 200 เครื่อง แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนนำร่องภายใต้โครงการคอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด ของกรุงเทพมหานคร 

20 พฤศจิกายน 2566

เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) สานต่อภารกิจเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังเปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย” (Foster Future Forests) ผ่านความร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดระยอง ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ รวมถึงชุมชนในจังหวัดระยอง มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาในบริเวณป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

7 พฤศจิกายน 2566

เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำพนักงานอาสาสมัครกว่า 100 คน จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม “เชฟรอนสุขอาสา” เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนในนครนายก

26 ตุลาคม 2566

“เชฟรอนสุขอาสา” ร่วมกับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เดินหน้าสร้างผืนป่าชุมชนนครนายก

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) นำพนักงานกว่า 100 คน จากทั้ง 3 องค์กร ร่วมกิจกรรม “เชฟรอนสุขอาสา” (Together We Volunteer) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก ในพื้นที่ของนางสาวอุไรวรรณ ใจสงัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า สร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 

27 กันยายน 2566