สอวช. – คุรุสภา – SEAMEO STEM-ED – เชฟรอน ผนึกกำลัง 10 มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ STEP ปลดล็อกยกระดับการผลิตครูมืออาชีพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) – คุรุสภา – ศูนย์ SEAMEO STEM-ED – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมเปิดโครงการ Strengthening Teacher Education Program (STEP) ตั้งเป้าเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการผลิตครูรุ่นใหม่ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแล้ว จำนวน 10 แห่ง  

31 ตุลาคม 2565

เชฟรอนประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานฉลองการครบรอบ 60 ปี “Delivering Future Together” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เฉลิมฉลองวาระสำคัญในการดำเนินพันธกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย พร้อมแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังคนและพลังความร่วมมือที่ทำให้เชฟรอนเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานตอบสนองความต้องการของประเทศ อีกทั้งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรมากมาย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเชฟรอนในก้าวเดินสู่ปีที่ 60  

6 ตุลาคม 2565

เชฟรอนสนุกวิทย์ฯ ผนึกกำลังพันธมิตร เสริมความแกร่งโมเดลการศึกษา STEM Career Academies ยกระดับ Smart Agriculture สู่อุตสาหกรรมระดับโลก

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED), กลุ่มมิตรผล และกระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้าปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ “STEM Career Academies” ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ (Smart Farmer) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2565

บทพิสูจน์ปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย

การพัฒนาแหล่งปะการังเทียมใต้ทะเลของประเทศไทยเริ่มดำเนินมามากกว่า 20 ปี สามารถสร้างระบบนิเวศปะการังแห่งใหม่ในหลายพื้นที่ ด้วยรูปแบบของวัสดุที่ใช้ในการจัดทำปะการังเทียมในปัจจุบันมีความหลากหลายและสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง รวมถึงการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเพื่อการจัดวางเป็นปะการังเทียม (Rigs-to-Reefs) ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยได้จัดวางบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแห่งแรก  

25 พฤษภาคม 2565

เชฟรอนพร้อมส่งมอบแหล่งเอราวัณด้วยความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบ และได้ลงนามข้อตกลง 4 ฉบับ กับ ปตท.สผ. อีดี

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกาศความพร้อมในการส่งมอบแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณด้วยความปลอดภัยในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการส่งมอบ (Transfer Support Center) เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปด้วยความปลอดภัยและราบรื่น นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี ในการลงนามข้อตกลงการโอนและแก้ไขสัญญาเช่าเรือกักเก็บปิโตรเลียมเอราวัณ 2 (Deed of Novation and Amendment of Erawan 2 Floating Storage and Offloading Vessel [E2FSO] Bareboat Charterparty) ข้อตกลงในการใช้เรือกักเก็บปิโตรเลียมปัตตานี ในพื้นที่โครงการ G1/61 (Pattani Floating Storage and Offloading Vessel [PFSO] G1/61 Access and Service Agreement) ข้อตกลงการใช้สิ่งติดตั้งร่วมกัน (Joint Utilization Facilities Agreement หรือ JUFA) และ ข้อตกลงในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Support Agreement)

21 เมษายน 2565

“ตามรอยพ่อฯ” แจงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตลอด 9 ปี สร้างการรับรู้ดีเกินคาด ก่อให้เกิดการตื่นตัวทุกวงการ ย้ำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้วิกฤตได้อย่างยั่งยืน

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” (ตามรอยพ่อฯ) จัดงานสรุปผลความสำเร็จหลังดำเนินงานมาครบ 9 ปี โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2564 และมีผลการดำเนินงานดีเกินคาด ทั้งด้านการสร้างคนมีใจ เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นไปตามเป้าหมาย และกิจกรรมเอามื้อสามัคคีหรือการลงแขกในพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก ทำให้แนวคิดในการนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปลงมือปฏิบัติแผ่ขยายแตกตัวไปทั่วทั้ง 22 ลุ่มน้ำในประเทศ เกิดการรับรู้และกระแสความตื่นตัวที่ทำให้ทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาขับเคลื่อนพร้อมกัน รวมถึงเกิดแรงกระเพื่อมสู่การเปลี่ยนเชิงนโยบาย  

30 มีนาคม 2565

เชฟรอนและพันธมิตรบรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเอราวัณ

 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) บรรลุข้อตกลงด้านโทรคมนาคม กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (True Move H) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านแหล่งเอราวัณให้กับ PTTEP ED ในเดือนเมษายน พ.ศ.2565

20 มกราคม 2565

เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย ลงนามข้อตกลงการเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 ข้อตกลงการโอนถ่ายการดำเนินงาน และข้อตกลงการเข้าพื้นที่ของผู้รับสัมปทานเพื่อดำเนินกิจกรรมการรื้อถอน กับ ปตท.สผ.

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) และ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  (PTTEP ED) จัดพิธีลงนามข้อตกลงการเข้าพื้นที่ระยะที่ 2 (Site Access Agreement 2 หรือ SAA2)  ข้อตกลงการโอนถ่ายการดำเนินงาน (Operations Transfer Agreement: OTA) และข้อตกลงการเข้าพื้นที่ของผู้รับสัมปทานเพื่อดำเนินกิจกรรมการรื้อถอน (Asset Retirement Access Agreement หรือ ARAA) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ และการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ ที่เชฟรอนประเทศไทยจะส่งมอบให้กับ PTTEP ED ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานรายใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565     

21 ธันวาคม 2564

“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนการทำงานของบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ผนึกกำลังใน “โครงการเชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน CALTEX StarCard มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,350,000 บาท ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล  21 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ครอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาล การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน การบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก การดําเนินการสอบสวนโรคในชุมชน การเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่และการขนส่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19    

2 พฤศจิกายน 2564

เชฟรอนจับมือ SPRC ส่งพลังสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าสู้โควิด-19

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมา บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าได้อุทิศตนทำงานอย่างไม่ย่อท้อเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ เพื่อส่งพลังสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC จึงได้เชิญชวนพนักงานบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมสมทบทุนเพิ่มจากยอดบริจาคของพนักงาน รวมมูลค่าการบริจาคเกือบ 1.7 ล้านบาท ผ่านโครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” และ “SPRC สุขคูณ 2...สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”

1 กันยายน 2564