ไพโรจน์ กวียานันท์

ไพโรจน์ กวียานันท์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ปัจจุบัน คุณไพโรจน์ กวียานันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยขึ้นรับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฏาคม ปี พ.ศ. 2553 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร คุณไพโรจน์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 

ก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในปี พ.ศ. 2553 คุณไพโรจน์ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหารของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจขนส่งทางทะเล บริษัท เชฟรอนชิปปิ้ง จำกัด ที่สหรัฐอเมริกา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา คุณไพโรจน์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวทางผลิตน้ำมันจากแหล่งปลาทองในสมัยที่ยังเป็นแหล่งขนาดเล็ก (marginal oil fields) ก่อนที่จะพัฒนาเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติปลาทองระยะที่ 2

ด้วยประสบการณ์การทำงานกับเชฟรอนมานานกว่า 20 ปี คุณไพโรจน์ได้รับตำแหน่งผู้นำในหลายๆ โครงการสำคัญ เช่น การควบคุมกระบวนการขุดเจาะหลุมผลิต การพัฒนาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการดูแลระบบปฏิบัติการและการจัดการแหล่งผลิต

คุณไพโรจน์เริ่มต้นทำงานกับเชฟรอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531