เจฟฟ์ เลอร์แมน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด

ปัจจุบัน คุณเจฟฟ์ เลอร์แมน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ใน 4 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ จีน พม่า และไทย

ก่อนหน้านี้คุณเจฟฟ์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการที่เกาะสุมาตรา ในหน่วยธุรกิจอินโดนีเซีย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 และในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2558 ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนในแคนาดา  

คุณเจฟฟ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม โดยเริ่มทำงานกับเชฟรอนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ในตำแหน่งวิศวกรรมปิโตรเลียม และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งด้านวิศวกรรมและงานบริหารด้วยบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นภายในองค์กรทั้งในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ปัจจุบัน คุณเจฟฟ์สมรสกับคุณซินดี้และมีบุตรธิดาจำนวนทั้งหมด 4 คน ลูกสะใภ้ 3 คน และหลาน 1 คน